Ieškoti

Minčių portretai II / Portraits of Thoughts II

Atnaujinta: 2020 m. birželio 29 d.

Tarpdisciplininį projektas. Muzikinė iliustracija, parengta "Vilniaus Ąžuoliuko muzikos mokyklos" vyresniųjų klasių mokinių bei choreografine miniatiūra parengta Nerijaus Juškos baleto mokyklos šokėjų.


Interdisciplinary project. Musical illustration prepared by senior students of "Vilnius Ąžuoliukas Music School" and choreographic miniature prepared by dancers of Nerijus Juška Ballet School.


Tarpdisciplininis projektas – "Minčių portretai" įgyvendinamas bendradarbiaujant su Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla, N. Juškos baleto mokykla bei Erasmus for Young Entrepreneurs programos dalyviais dailininke Gintare Stokonyte.

Interdisciplinary project - "Portraits of Thoughts" is implemented in cooperation with Vilnius "Ąžuoliukas" Music School, N. Juška Ballet School and participants of the Erasmus for Young Entrepreneurs program, artist Gintare Stokonyte.