top of page
Ieškoti

Minčių portretai II / Portraits of Thoughts II

Tarpdisciplininį projektas. Muzikinė iliustracija, parengta "Vilniaus Ąžuoliuko muzikos mokyklos" vyresniųjų klasių mokinių bei choreografine miniatiūra parengta Nerijaus Juškos baleto mokyklos šokėjų.


Interdisciplinary project. Musical illustration prepared by senior students of "Vilnius Ąžuoliukas Music School" and choreographic miniature prepared by dancers of Nerijus Juška Ballet School.


Tarpdisciplininis projektas – "Minčių portretai" įgyvendinamas bendradarbiaujant su Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla, N. Juškos baleto mokykla bei Erasmus for Young Entrepreneurs programos dalyviais dailininke Gintare Stokonyte

Interdisciplinary project – "Portraits of Thoughts" is implemented in cooperation with Vilnius "Ąžuoliukas" Music School, N. Juška Ballet School and participants of the Erasmus for Young Entrepreneurs program, artist Gintare Stokonyte

Projekto įdėja – vizualaus meno, šviesos, muzikos ir choreografijos sintezė: batikos kūriniai pristatomi, juos iliustruojančiu muzikiniu kūriniu bei choreografine miniatiūra.
The idea of the project is a synthesis of visual art, light, music and choreography: batik works are presented, with a musical work and a choreographic miniature illustrating them.


Muzikos ir šokio iliustracijos / Music and dance illustrations:

Georg Gershwin. The man I love

Atlieka Jokūbas Dovidas, mokytoja Margarita Bilkienė Trukmė - 2,5 min./šoka N. Juškos baleto

mokyklos šokėjos: Luka Masiulionytė, Karolina Gaidytė, vadovė Žavinta Čičelytė

Performed by Jokūbas Dovidas, teacher Margarita Bilkienė Duration - 2.5 min./dance N. Juška's ballet school dancers: Luka Masiulionytė, Karolina Gaidytė, teacher Žavinta Čičelytė

Vaizdo įrašas / Video:


35 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page